Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

 

Lekrnika (motolekrnika) je zrove jedinou povinnou vbavou pre motocykle kategrie L3e (L4e, L5e a L7e).

Prrun zdvihk a prsluenstvo nemusia ma vozidl, ktor s vybaven indikciou defektu a pneumatikami zvltnej kontrukcie umoujcej doasn pouitie po defekte (technolgia Run-Flat alebo PAX System), ani na vozidl kategrie M1 a N1, ktor s vybaven prostriedkami na bezdemontnu opravu pokodenej pneumatiky, umoujcu jej doasn pouitie.

Hasiace prstroje s povinn pre:

- Vozidl kategrie M2 a M3 s potom do 22 miest na sedenie okrem miesta vodia (jeden alebo viac hasiacich prstrojov, ktorch hmotnos npln je najmenej 6 kg)

- Vozidl kategrie M2 a M3 s potom nad 22 miest na sedenie okrem miesta vodia (jeden alebo viac hasiacich prstrojov, ktorch hmotnos npln je najmenej 12 kg)

- Vozidl kategrie N2, N3, T, C, Ps (jeden alebo viac hasiacich prstrojov, ktorch hmotnos npln je najmenej 6 kg)

- Vozidl kategrie M a N pouvan na zdravotncku zchrann slubu, bansk zchrann slubu, poruchov slubu plynrenskch zariaden (jeden alebo viac hasiacich prstrojov, ktorch hmotnos nplne je najmenej 1,3 kg)

Zakladacie kliny s povinn pre:

- motorov vozidl nad 3,5 t celkovej hmotnosti a prpojn vozidl nad 750 kg celkovej hmotnosti (1 ks)

- motorov a prpojn vozidl s tromi a viac npravami, jednonpravov prvesy nad 750 kg celkovej hmotnosti a nvesy (2 ks

 

Poznmka: Podrobnosti o povinnej vbave vozidla s vo vyhlke slo 578/2006, 1. Vyhlka je k dispozci na www.zakon.sk iastka 221/2006.