Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

 

• Lekárnička (motolekárnička) je zároveň jedinou povinnou výbavou pre motocykle kategórie L3e (L4e, L5e a L7e).

• Príručný zdvihák a príslušenstvo nemusia mať vozidlá, ktoré sú vybavené indikáciou defektu a pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte (technológia Run-Flat alebo PAX System), ani na vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky, umožňujúcu jej dočasné použitie.

• Hasiace prístroje sú povinné pre:

- Vozidlá kategórie M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta vodiča (jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg)

- Vozidlá kategórie M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta vodiča (jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg)

- Vozidlá kategórie N2, N3, T, C, Ps (jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg)

- Vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení (jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg)

• Zakladacie kliny sú povinné pre:

- motorové vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a prípojné vozidlá nad 750 kg celkovej hmotnosti (1 ks)

- motorové a prípojné vozidlá s tromi a viac nápravami, jednonápravové prívesy nad 750 kg celkovej hmotnosti a návesy (2 ks

 

Poznámka: Podrobnosti o povinnej výbave vozidla sú vo vyhláške číslo 578/2006, § 1. Vyhláška je k dispozícií na www.zakon.sk čiastka 221/2006.