Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Zmeny v posudzovaní lekárničky a výhľadu vodiča.

Na základe novelizácie vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. a vydania doplňujúcich metodických pokynov sa s účinnosťou od 1.11.2019 mení posudzovanie niektorých kontrolných položiek, ktoré majú vplyvna celkové hodnotenie výsledku technickej kontroly vozidla.

Stanica technickej kontroly Prešov

Prvou zmenou je, že doba expiracie lekarničky sa už nebude posudzovať za predpokladu, že nebudu porušene obaly jednotlivych modulov. Ako vieme, lekarnička sa sklada zo 4 modulov a karty prvej pomoci. Akonahle vodič použije niečo z jednotlivych modulov a tie už budu po expiracii, až v tomto pripade sa lekarnička vyhodnoti ako važna chyba. Stači však ak vodič použity modul zavčasu nahradi novym a cela lekarnička je pre hodnotenie na TK znova vyhovujuca.

Druhou vyraznejšou zmenou je posudzovanie vyhľadu vodiča cez čelne sklo v pripade drobnych, pripadne vačšich poškodeni od kamienkov a prasklin. Novy metodicky pokyn č.27/2019 upravuje povodny MP č.50/2018, ktorym sa ustanovuju kontrolne položky tykajuce sa vyhľadu z vozidla a ten aj schematicky definuje jednotlive zony čelneho skla viď. obrazok. Podľa toho rozlišujeme:

Nebezpečná chyba C

Za vyrazne zhoršeny vyhľad z miesta vodiča cez zonu čistenia stieračmi čelneho skla sa považuje stav, ak sa v zone bezprostredne pred vodičom nachadza poškodenie akehokoľvek typu vačšie ako 20 mm alebo sa mimo zony bezprostredne pred vodičom nachadza viac ako 5 poškodeni akehokoľvek typu veľkosti vačšej ako 20 mm a sučasne menšej ako 50 mm alebo jednotlive poškodenie vačšie ako 50 mm.

Stanica technickej kontroly Prešov

Vážna chyba B

Za narušeny vyhľad z miesta vodiča cez zonu čistenia stieračmi čelneho skla sa považuje stav, ak sa v zone bezprostredne pred vodičom nachadza poškodenie akehokoľvek typu veľkosti menšej ako 20 mm alebo sa mimo zony bezprostredne pred vodičom nachadza viac ako 3 poškodenia akehokoľvek typu veľkosti menšej ako 20 mm alebo najviac 5 poškodeni akehokoľvek typu veľkosti vačšej ako 20 mm a sučasne menšej ako 50 mm.

Ľahká chyba A

Za nenarušeny vyhľad z miesta vodiča cez zonu čistenia stieračmi čelneho skla sa považuje stav, ak sa v zone bezprostredne pred vodičom nenachadza žiadne poškodenie alebo sa mimo zony bezprostredne pred vodičom nachadzaju najviac 3 poškodenia akehokoľvek typu veľkosti menšej ako 20 mm.

Ing. Anton Angelovič / vedúci STK


Späť ...