Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
   

Ing. Anton Angelovič

vedúci UNI STK (TK, EK, KO)

vzdelanie: Fakulta riadenia Žilinskej univerzity

prax v obore: 18 rokov

v UNI STK od: 2007

Adrián Krajňák

zástupca vedúceho UNI STK (TK, EK)

vzdelanie: SOU Dopravné

prax v obore: 21 rokov

v UNI STK od: 2006

Patrik Hanudeľ

technik (KO)

vzdelanie: SOU Dopravné

prax v obore: 21 rokov

v UNI STK od: 2019

Ing. Šimon Štieber

technik (TK, EK, KO)

vzdelanie: Fakulta výrobných technológií TUKE

prax v obore: 4 roky

v UNI STK od: 2017

Anna Smetanková

administratívna pracovníčka

vzdelanie: Pomaturitné štúdium, sociálno-právna činnosť

prax v obore: 20 rokov

v UNI STK od: 2008

Vladimír Lazorik

technik (TK, EK)

vzdelanie: SOU Dopravné, SOU Poľnohospodárske

prax v obore: 40 rokov

v UNI STK od: 2006

Peter Lazor

technik (TK, EK, KO)

vzdelanie: SOU Dopravné

prax v obore: 23 rokov

v UNI STK od: 2007

Vladimír Fabián

technik (TK, EK)

vzdelanie: SOU Elektrotechnické

prax v obore: 23 rokov

v UNI STK od: 2018