Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Schválenie podomácky vyrobeného traktora

Na obecných komunikáciách často vídame podomácky vyrobené vozidlá so zvláštnymi evidencnými číslami, tzv. „čéckovými“ číslami, prípadne aj vozidlá staršej výroby, ktoré sme kedysi bežne stretávali na cestách ako PRAGA V3S, MULTICAR. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ako i súvisiace vyhlášky upravujú možnosť použitia takýchto vozidiel na verejných komunikáciách.

Stanica technickej kontroly Prešov

JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO MUSÍ SPĹNAŤ ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať schvalovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom je najmä podomácky vyrobené vozidlo. Komerčne vyrábané vozidlá, napríklad traktory rôznych značiek ako ZETOR, KUBOTA, ISEKI atd., podliehajú riadnemu schváleniu na prevádzku v cestnej premávke. Musia byt prihlásené v evidencii vozidiel a vybavené tabuľkou s evidencným číslom (pre tieto vozidlá nie je určené jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou). Len do lesa a na pole Jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivo vyrobenému vozidlu určenému na používanie v poľnohospodárstve, alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia.

 

Pokračovanie