Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Posudzovanie vozidiel z hladiska poctu miest na sedenie a poctu sedadiel pri technickej kontrole

V bežnej praxi sa casto stretávame s nesú ladom poctu miest na sedenie vo vozidle s údajom v osvedcení o evidencii (dalej OE). Môžu nastat 2 prípady nesúladu, kedy pocet miest na sedenie je väcší, resp. menší ako údaj v OE. Aj spôsob hodnotenia môže byt rôzny.

Ten prijatelnejší je lahká chyba v úkone 104 – odchýlky vo vyhotovení, alebo vážna chyba v úkone 522 – sedadlá a lôžka, kedy vozidlo je docasne spôsobilé na 30 dní.

Stanica technickej kontroly Prešov


Počet miest na sedenie

Uvádza sa v OE v položke S1 a zodpovedá maximálnemu počtu sedadiel, ktoré sa dajú vo vozidle ukotviť. Sedadlo je pojem zahŕňajúci jednotlivé sedadlo, alebo časť lavicového sedenia zodpovedajúce jednému miestu na sedenie. Každému jednotlivému sedadlu prislúcha jedno ukotvenie sedadla, resp. skupina sedadiel (lavica) môže mať spoločné ukotvenie. Pri vozidlách MPV – AF viacúčelová karoséria sa stretávame so Systémom variabilného usporiadania sedadiel, ktoré umožňuje rozmiestnenie a ukotvenie sedadiel v rôznych radoch, prípadne pozíciách vo vozidle. Okrem iného sa stretávame aj s pojmom Núdzové sedadlo, ktoré nie je určené na bežné používanie počas prevádzky vozidla v cestnej premávke. Väčšinou je sklopené umiestnené v batožinovom priestore.

Pokračovanie