Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Tuning z pohladu technickej kontroly

Ludovo povedané, ide o nejaké zlepšenie vzhladu, vylepšenie technických vlastností, skrátka individualizovat dané vozidlo. Zákon c. 725/2004 Z.z. pripúšta úpravu vozidiel ci už v menšom rozsahu, ak pôvodné diely sú nahradené vylepšenými, no schválenými podla noriem EHK alebo ES, alebo väcšieho rozsahu, kedy už ide o prestavbu vozidla a potom je nutné ešte pred vykonaním prestavby požiadat Okresný úrad o jej povolenie, následne vykonat prestavbu a nechat si ju nakoniec schválit. Prestavbou sú podla § 17 zákona napríklad prípady zmeny rozmerov auta, jeho hmotnosti, obsaditelnosti a podobne. Platný zákon zakazuje prevádzkovat vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej jednotky, alebo ktoré je dodatocne vybavené takým systémom, komponentom alebo jednotkou.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

Kolesá a podložky

Pri technickej kontrole na STK sú pre technika smerodajné údaje uvedené v osvedčení o evidencii. Veľmi často sa stretávame s problémom, že nesúhlasí rozmer pneumatík a diskov (vozidlo nespôsobilé), chýbajú alternatívne prevedenia, ktoré odsúhlasil výrobca, no nie sú uvedené v OE.
Vtedy je potrebné požiadať Okresný úrad o dopísanie rozmerov do OE na základe CoC (certifikát konformity) alebo potvrdenia výrobcu (zástupcu výrobcu) vozidla, ktorý tieto
rozmery legalizuje.

Pokračovanie